O nas

Reyan d.o.o. - upravnik stavb
Reyan d.o.o. - upravnik stavb

Družba

Podjetje REYAN d.o.o. Ljubljana je bilo ustanovljeno 1990. leta. Od leta 1992 naprej se je dejavnost podjetja  usmerila zgolj v upravljanje, obratovanje in vzdrževanje nepremičnin.

Na kratko o nas

Zaupanja vredni

Za pridobitev znaka Zaupanja vreden upravnik smo morali komisiji pri Gospodarski zbornici Slovenije dokazati, da:

  • proti podjetju in direktorju ni bil uveden kazenski postopek,
  • je podjetje finančno stabilno, kar pomeni, da ni v prisilni poravnavi, v stečajnem postopku, likvidacijskem postopku in da ni nehalo poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
  • zagotavljamo ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih del in nalog in da skrbimo za sprotno izobraževanje iz posamezne panoge,
  • imamo pri zavarovalnici ustrezno zavarovano poslovno odgovornost,
  • za rezervni sklad skrbimo v skladu s pravili in da knjigovodsko stanje rezervnega sklada ustreza količini denarja na TRR rezervnega sklada,
  • ima družba sproti poravnane vse davčne obveznosti, prispevke in druge javnopravne dajatve.

Transparentni

Trudimo se delovati transparentno, kar pomeni, da želimo za odločitve potrditev solastnikov stavbe. Pri tem največ pomeni potrditev zbora lastnikov in predhodno soglasje nadzornega odbora. Pri vsakem delu ali opravilu se trudimo lastnikom pojasniti, zakaj je treba posamezno delo opraviti, kakšen bo strošek, kaj bo vir plačila in kakšna je korist storjenega.

Zanesljivi in strokovni

Kadar se solastniki jasno odločijo, se trudimo svoje delo opraviti vestno, racionalno in v najkrajšem možnem času, ki nam ga dovoljujejo obseg dela, vremenske razmere in razpoložljivi delavci.

Družbeno odgovorni

Zavzemamo se za ekološki pristop k upravljanju, obratovanju in vzdrževanju stanovanjskih hiš.

Zaposleni

V družbi REYAN d.o.o je zaposlenih trinajst ljudi, ki skrbijo za celoten obseg dejavnosti. Družbo vodi direktorica Darja Verbič.

Za upravljanje in obratovanje stavb skrbijo:

Darja Verbič, direktorica
Tjaša Resnik, vodja obračuna
Anja Podlogar, poslovna sekretarka
Uroš Tekavec, operativni upravnik
Rok Zaplotnik, operativni upravnik
Savo Gorečan, operativni upravnik
Miha Malnar, operativni upravnik
 

Za vzdrževanje stavb skrbijo:

Jernej Novak, vodja vzdrževanja
Janez Zavrl, vzdrževalec-avtomehanik
Janko Čadež, vzdrževalec-strojni ključavničar
Gregor Kunc, vzdrževalec-električar
Jože Zajc, vzdrževalec-mizar
Boštjan Vabšek, vzdrževalec-ekonomski tehnik

Osnovni podatki podjetja:

Reyan d.o.o., Ljubljana
Sedež podjetja:
Neubergerjeva ulica 3, p. p. 4422, 1001 Ljubljana
Poslovni prostor:
Železna cesta 10b, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5341051

ID številka za DDV: SI27584526
TRR družbe: SI56 0208 5001 7610 618, NLB
TRR za plačilo stroškov: SI56 0208 5025 3105 375, NLB
TRR za plačilo rezervnega sklada: SI56 0208 5025 3727 048, NLB