Storitve

Naše storitve

Naše storitve obsegajo upravljanje, obratovanje in vzdrževanje objektov.

01.
Upravljanje

Vsaka stavba je sestavljena iz etažne lastnine (stanovanja, poslovni prostori, lokali) in solastnine, ki jo sestavljajo skupno zemljišče, skupni deli stavbe, skupni stroji in aparati. Za solastnino hiše bo upravnik skrbel tako, da ta ne bo izgubljala svoje realne vrednosti in da bodo posamezni elementi solastnine delovali in obratovali v skladu z njihovim namenom.

02.
Obratovanje

Obratovanje večstanovanjske stavbe pomeni zagotavljaje pogojev za nemoteno bivanje in uporabo skupnih delov stavbe. S tem je mišljeno vse, kar ni osebna lastnina. Upravnik mora poskrbeti, da bo streha tesnila, da bo dvigalo delovalo brezhibno, da bo razsvetljava opravljala svojo nalogo, da bo v stavbo nemoteno prihajala energija v obliki vode, elektrike in toplote, da bodo skupni deli stavbe čisti, da hiše ne bodo napadale miši, mravlje in drugi nepridipravi, …

03.
Vzdrževanje

Namen vzdrževanja je zagotavljanje rednega obratovanja stavbe in preprečevanje izgubljanja realne vrednosti nepremičnine. Vzdrževanje delimo na redno vzdrževanje, ki poteka neprestano, v določenih časovnih intervalih, ter na načrtovano vzdrževanje, ki ga predlaga upravnik, lastniki pa načrt sprejmejo na zboru lastnikov. Slednje zagotavlja ohranjanje realne vrednosti stavbe.