Obratovanje

Obratovanje

Obratovanje večstanovanjske stavbe pomeni zagotavljaje pogojev za nemoteno bivanje in uporabo skupnih delov stavbe. S tem je mišljeno vse, kar ni osebna lastnina. Upravnik mora poskrbeti, da bo streha tesnila, da bo dvigalo delovalo brezhibno, da bo razsvetljava opravljala svojo nalogo, da bo v stavbo nemoteno prihajala energija v obliki vode, elektrike in toplote, da bodo skupni deli stavbe čisti, da hiše ne bodo napadale miši, mravlje in drugi nepridipravi …

Obratovalni stroški

Plačniki stroškov so lastniki posameznega dela stavbe. Če lastniki ne uporabljajo nepremičnine (stanovanja, poslovnega prostora …), se obratovalni stroški prenesejo na najemnike (uporabnike) posameznega dela stavbe, lastniki pa plačajo stroške upravljanja, zavarovanja stavbe in rezervnega sklada. Obratovalne stroške plača lastnik oziroma uporabnik tudi, če posameznega dela stavbe ne uporablja nihče.
Posamezne stroške se med uporabnike razdeljuje v skladu s pravilnikom o upravljanju, ki je podzakonski akt stanovanjskega zakona. Tako se nekatere stroške razdeljuje po enotah (enakih delih), druge po bruto površini posameznega dela stavbe, tretje po številu uporabnikov posameznega dela stavbe, četrte po ogrevani površini posameznih delov stavbe, nekatere, predvsem stroške za energijo, pa se deli po več merilih (porabo po merilnih instrumentih, priključno moč po enotah). Zakonodajalec je pri postavljanju zakona strmel k temu, da bi bila delitev poštena in sprejemljiva za čim več primerov porabe. Posebej je treba pripomniti še to, da se za razdeljevanje stroškov uporabljajo dejanske površine nepremičnine, brez faktorjev, ki jih za merjenje nepremičnin uporabljajo geodeti.